Trường THCS Ngô Gia Tự – HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM TRƯỜNG

HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM TRƯỜNG

              Thực hiện kế hoạch Số 458/ KH- PGD&ĐT về việc bồi dưỡng CBGV năm học 2017-2018; Hướng dẫn số 551/PGD&ĐT- THCS về việc sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường tháng 9, ngày 29/9/2017, các trường thuộc cụm chuyên môn số 2 (Các trường THCS Ngô Gia Tự, Cẩm Thượng, An Châu, Thượng Đạt) đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn với giáo viên các bộ môn Mĩ thuật, Âm nhạc và Giáo dục công dân. Việc đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn này đã giải quyết được những bất cập trong công tác chuyên môn nhiều năm qua là với các bộ môn đặc thù cả trường chỉ có 1 giáo viên thì việc trao đổi chuyên môn, hỗ trợ thúc đẩy nâng cao chất lượng bộ môn gặp nhiều khó khăn.

          Tại buổi sinh hoạt, các thầy cô thuộc 3 bộ môn đã kiện toàn tổ chức của nhóm chuyên môn, xây dựng kế hoạch chuyên môn cho nhóm trong năm học 2017- 2018. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, buổi sinh hoạt chuyên môn tháng 9 của cụm trường số 2 đã đạt được kết quả tốt đẹp.

Một số hình ảnh hoạt động của buổi sinh hoạt chuyên môn cụm trường:

Trả lời