Liên hệ

Thông tin liên hệ của Trường THCS Ngô Gia Tự

Trường THCS Ngô Gia Tự

Địa chỉ: Số 7 Nguyễn Văn Tố – Quang Trung – Hải Dương – Điện thoại 03203856273 – Email: Hd-thcsngogiatu@haiduong.edu.vn
Hiệu trưởng:Đào Thu Hiền